ยินดีให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างาน ฟรี!!!
Blog

ยุงลาย : ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง ที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากตามหน้าหนังสือพิมพ์ และสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงฤดูฝน แต่ในความเป็นจริงแล้ว โรคไข้เลือดออกนี่สามารถ แพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปี...

Read More

Blog

โรคที่เกิดจากหนู :Leptospirosis

เชื้อ เลปโตสไปรา ชนิดที่ก่อให้เกิดโรคมี 6 สปีชีส์ ประกอบด้วยเชื้อ Leptospira interrogans, Leptospira kirschneri, Leptospira noguchii, Leptospira borgpetersenii, Leptospira santarosai และ Leptospira weilii พบว่าเชื้อเลปโตสไปราชนิดก่อโรคเหล่านี้มีมากกว่า 230 ชนิด เชื้อมีรูปร่างเป็นแท่งเกลียวสว่าน วนทางขวาจำนวนมากกว่า 18 เกลียวต่อตัว มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1 ไมครอน ยาว 6-12 ไมครอน ...

Read More

Blog

แมลงสาบ : แมลงสาบกับโรคภูมิแพ้

การเกิดเห็ดโคนนี้มี ความสัมพันธ์กับปลวกแบบพึ่งพาอาศัยกัน (obligate symbiosis) กล่าวคือ ปลวกอาศัยเห็ดในการย่อย cellulose และ lignin จากเศษไม้ในรังปลวกให้เป็นโมเลกุลของน้ำตาล ส่วนเห็ดมีชีวิตอยู่ได้ ในรังปลวกโดยใช้สารเคมีที่ปลวกขับถ่ายออกมา ปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อราจัดอยู่ ใน Family Termitidae จำแนกพบในประเทศไทยมี 15 ชนิด จัดอยู่ใน 5 สกุล ดังนี้ สกุล ...

Read More

Blog

ประโยชน์ของปลวก : เห็ดโคนกับปลวก

การเกิดเห็ดโคนนี้มี ความสัมพันธ์กับปลวกแบบพึ่งพาอาศัยกัน (obligate symbiosis) กล่าวคือ ปลวกอาศัยเห็ดในการย่อย cellulose และ lignin จากเศษไม้ในรังปลวกให้เป็นโมเลกุลของน้ำตาล ส่วนเห็ดมีชีวิตอยู่ได้ ในรังปลวกโดยใช้สารเคมีที่ปลวกขับถ่ายออกมา ปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อราจัดอยู่ ใน Family Termitidae จำแนกพบในประเทศไทยมี 15 ชนิด จัดอยู่ใน 5 สกุล ดังนี้ สกุล ...

Read More

Blog

อย่าปล่อยให้ปัญหาปลวกและแมลงรำคาญทำให้ท่านเหนื่อยใจ

ปล่อยให้ปัญหาปลวกและแมลงเป็นหน้าที่เรา หลายครั้งที่พบปัญหาปลวกเข้าทำลายบ้านลูกค้า โดยผลจากการทำลายนั้นเสียหายเยอะมาก ในบทความนี้ผมจะอธิบายว่าทำไมบ้านของลูกค้าที่โดนปลวกเข้าทำลาย ถึงเสียหายหนักมาก สาเหตุที่บ้านโดนปลวกเข้าทำลาย จนเกิดความเสียหายมากมายกับตัวบ้าน จึงทำให้เสียค่าใช้จ่าย...

Read More

Blog

สถานีกำจัดปลวกที่เราติดตั้งไว้ในบ้านช่วงระยะกำจัดปลวก

เมื่อปลวกได้เข้าทำลายบ้านท่านแล้ว ระบบเนเมซิส NEMESIS จะมีสถานีกำจัดปลวกที่นักวิชาการของเราจะทำการติดตั้งภายในบ้านลูกค้าเพื่อกำจัดปลวก...

Read More

Blog

ปลวกบุกเข้าบ้านเราได้อย่างไร

ปลวกจะแบ่งเป็นหลากหลายสายพันธ์ครับ มีทั้งสร้างรังให้เห็นเหนือดิน และที่อยู่ใต้ดิน 90% ของปลวกที่เข้าทำลายบ้านก็คือ ปลวกที่อาศัยอยู่ใต้ดิน เมื่อเราสร้างบ้านไว้บนดิน ปลวกก็จะเข้าสู่บ้านของเราจากพื้นดิน โดยอาศัยรอยแตกร้าวที่เกิดจากการทรุดตัวของบ้าน (ซึ่งปัญหานี้ผมก็พบเจอกับลูกค้าหลายท่านบ่อยครับ)...

Read More

Blog

ปล่อยให้ปัญหาปลวกที่เข้าทำลายบ้านท่าน เป็นหน้าที่ของเรา (บริการกำจัดปลวกหาย 100%)

การเข้าทำลายของปลวกสายพันธ์ทำลายบ้าน Coptotermas ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆเลยนะครับเพราะว่าปลวกชนิดนี้จะเข้าทำลาย ไม้ กระดาษ เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงฝ้าเพดาน โดยที่เราไม่ทันรู้ตัว เพราะว่าการเข้าทำลายของปลวกชนิดนี้ จะเริ่มกินจากด้านใน จึงทำให้ท่านไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกติ แล้วจะรู้ตัวอีกทีคือ...

Read More

Blog

ความสำคัญด้านความปลอดภัยในสุขภาพของลูกค้าและสัตว์เลี้ยง ในการกำจัดปลวก หนู และแมลงรำคาญ

บริษัท ไนซ์ บั๊ก เซอร์วิส จำกัด บริการกำจัดปลวกเรามุ่งเน้นการด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของท่าน และสัตว์เลี้ยงที่ท่านรัก...

Read More

Blog

วรรณกรรมนิเวศวิทยา การป้องกันและการกำจัดปลวกอย่างยั่งยืน

ขั้วที่แตกต่างกัน ระหว่างวรรณกรรมการจัดการศัตรูพืช ที่แสดงให้เห็นว่าปลวก เป็น " ศัตรู " และ วรรณกรรมนิเวศวิทยา แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของพวกเขาในระบบนิเวศ มีข้อสงสัยว่าบางชนิด ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญให้กับพืช,ทุ่งหญ้า,ต้นไม้ และ ไม้โครงสร้าง ในเวลาเดียวกัน...

Read More

Blog

NEMESIS เนเมซิส เหยื่อกำจัดปลวก ทำให้ท่านมั่นใจต่อความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย

NEMESIS เป็นระบบเหยื่อปลวกของออสเตรเลีย ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจและกำจัดปลวกอาณานิคมในทางที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้พักอาศัพ จะใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง(มีสารยัยยั้งการลอกคราบ) สารกลุ่ม(IGR) Chlorfluazuron เป็นส่วนประกอบที่ใช้งานอยู่ในเหยื่อกำจัดปลวก ...

Read More

Blog

ความดีของปลวก ก็มีนะ!!

ผมจะแบ่งปลวกหลักๆเป็น 2 ประเภทคือ ปลวกบ้านและปลวกสวน ปลวกหลายชนิดที่เราสามารถพบเจอ ตามที่ต่างๆอาจจะไม่ใช่ชนิดเดียวกันก็ได้ เพราะว่าตามประสบการณ์ของผม ปลวกจะที่เข้าทำลายบ้าน ส่วนใหญ่คือสายพันธุ์ Coptotermas ซึ่งเมื่อเห็นนักวิชาการจะแจ้งลูกค้าเลยว่า นี่เป็นปลวกสายพันธุ์ทำลายบ้าน ...

Read More

Blog

"ฉีดปลวก" [ตอนที่ 3] ที่อธิบายเกี่ยวกับสารเคมีกำจัดปลวก

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกห่างบริเวณที่มีสาเคมีโดยเร็ว ถ้าสารเคมีกำจัดปลวกและแมลงถูกผิดหนัง ให้ทำการถอดเสื้อที่เปื้อนสารเคมีกำจัดปลวกและแมลงออกโดยเร็ว เพราะจะทำให้เกิดการดูดซึมมากขึ้น รีบทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ อย่าทำการขัดผิวหนังเพราะ...

Read More

Blog

"ฉีดปลวก" [ตอนที่ 2] ที่อธิบายเกี่ยวกับสารเคมีกำจัดปลวก

ในบทความที่แล้วผมกล่าวถึงสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดปลวกและแมลง ที่มีความอันตรามากที่สุดและสารเคีมีกำจัดปลวกและแมลงที่มีอันตรายน้อยที่ สุด ส่วนบทความนี้จะอธิบายถึงสารที่มีอันตรายรองลงมากจากสารกลุ่มออร์การ์โน คลอรีน ตามลำดับครับ...

Read More

Find us on

Watch our videos on YouTube

ปัญหาปลวกที่เข้าทำลายบ้านท่าน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา

บริษัท ไนซ์ บั๊ก เซอร์วิส จำกัด - Nice Bug Service Co.,Ltd

รับบริการกำจัดปลวกระดับมืออาชีพ หายขาด 100% * ปลวกไม่หายขาดเรายินดีคืนเงิน *

ยินดีให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างาน ฟรี!!!

บริษัทของเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย DBD ทะเบียนเลขที่ 0105556036780

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ :
94/100 ซ.สุภาพงษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ศูนย์ปทุมธานี :
33/135 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันทำการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00-21.00 น.

Hotline :02-503-7587

Mobile : 091-575-7657 หรือ 093-579- 9925

E-mail : nicebugserviced@hotmail.com